Odporúčaná literatúra

  • Katechizmus Katolíckej cirkvi
  • Ramón Lucas Lucas, BIOETIKA PRE VŠETKÝCH: Trnava : Spolok Svätého Vojtecha, 2010. - 196 s. - ISBN 978-80-7162-854-5.
  • FAGGIONI, Maurizio Pietro, ŽIVOT V NAŠICH RUKÁCH: Manuál teologickej bioetiky. [La vita nelle nostre mani: manuale di bioetica teologica], Spišské Podhradie : Spišská Kapitula, 2012. - 375 s., brožovaná, ISBN 978-80-970944-4-7., 
  • Manuál bioetiky pre mladých, Kanet, n.o., Bratislava 2015, ISBN: 978-80-972036-1-0