Konferencie a prednášky

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS a Rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS organizujú každoročne konferenciu k rôznym témam týkajúcim sa bioetiky, zdravotníctva a pastorácie v zdravotníctve.

 

V tejto sekcii vám prinášame prehľad konferencií organizovaných subkomisiou pre bioetiku