Vítame Vás na stránkach Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS.

Ponúkame Vám na nich stanoviská Subkomisie k aktuálnym bioetickým otázkam, stanoviská iných katolíckych inštitúcií a doporučenú literatúru z oblasti bioetiky. Postupne budú na stránku vložené aj prednášky a informácie z konferencií k bioetickej problematike.

 

Pozvánka na Celoslovenskú púť zdravotníkov 2018

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS a jej predseda, Mons. Peter Rusnák, pozývajú všetkých zdravotníckych pracovníkov a ich rodiny na tretí ročník Celoslovenskej púte zdravotníkov, ktorá sa uskutoční v Šaštíne, v dňoch 9.-10. júna 2018.

Podrobný program púte nájdete tu. Organizátor nezabezpečuje stravu a ubytovanie pútnikov. Pre viac informácií sa môžete obrátiť na sekretariát SpB: tajomnik@bioetika.kbs.sk.

Pozvánka na Konferenciu zdravotníckej etiky a bioetiky 2018

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS a jej predseda, Mons. Peter Rusnák, pozývajú odbornú verejnosť na Konferenciu zdravotníckej etiky a bioetiky, ktorá sa uskutoční v Nitre v piatok 15. júna 2018.

Program konferencie nájdete tu a organizačné pokyny tu.