Tlačové správy zo zasadaní Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydáva po svojich pravidelných zasadaniach tlačové správy, ktoré Vám ponúkame na tomto mieste.