Etické otázky zdravotnej starostlivosti o zraniteľného pacienta na Slovensku (Nitra, 15.6.2018)

Program

Tlačová správa