Konferencia "Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života" , 24.3.2015 v Bratislave

Zborník z konferencie je dostupný tu.