17. novembra 2016

Pod vedením svojho predsedu Mons. Milana Lacha sa v Bratislave 17.11.2016 zišla na pravidelnom pracovnom stretnutí Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. 

Náplňou rokovania boli aktuálne otázky bioetiky na Slovensku a vo svete z pohľadu ich praktického významu pre pôsobenie Katolíckej cirkvi, ako aj pre každodenný život jednotlivcov, rodín i celej spoločnosti. Osobitnou, diskusnou témou zasadnutia boli morálne a pastoračné aspekty rôznych foriem antikoncepcie. Účastníci priaznivo zhodnotili bohatú činnosť Subkomisie v tomto kalendárnom roku a venovali sa tiež plánovaniu jej odborných aktivít na rok 2017.