Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie - Integrálna ekológia Laudato si (17. 06. 2016)