Dokumenty COMECE - Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (Commission of the Bishops' Conferences of the European Union)

Viac informácií o COMECE nájdete na stránke tu.

Stanovisko k návrhu nariadenia o normách kvality a bezpečnosti pre látky ľudského pôvodu určené na humánne použitie  (25.10.2023)

Etická neobhájiteľnosť „základného práva EÚ na potrat“(19.7.2023)

COMECE k očkovaniu na Covid-19 : "ohrozené osoby a zdravotnícki pracovníci by mali byť prví " (22.10.2020)

Znovu objaviť nádej a solidaritu
Posolstvo predsedov biskupských konferencií Európskej únie európskym inštitúciám a členským štátom (18. 11. 2020)

Je čas, aby sa EU postavila za práva starších (13.5.2020)

Dokument COMECE k syntetickej biológii (2016)

Dokument COMECE k paliatívnej starostlivosti (2016)

Dokument COMECE k mentálnemu zdraviu (2017)

Dokument COMECEE k robotizácii života a etike (2019)