Dokumenty vatikánskych úradov

Kongregácia pre náuku viery

Nóta Kongregácie pre náuku viery o znehodnocovaní sexuality  (22.12.2010)
v súvislosti s istými interpretáciami knihy Luce del mondo (Svetlo sveta)

Vysvetlenie Kongregácie pre náuku viery ohľadom umelého potratu (11.7.2009)

Inštrukcia DIGNITAS PERSONAE (8.9.2008)
o niektorých otázkach bioetiky

Súhrn inštrukcie Dignitatis personae

Odpovede Kongregácie pre náuku viery na otázky Konferencie biskupov USA 
ohľadne umelého vyživovania a prísunu tekutín
 (1.8.2007)

Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami (3.6.2003)

Odpovede na otázky týkajúce sa "izolácie maternice" a súvisiacich problémov (31.7.1993)

INŠTRUKCIA „DONUM VITAE“  (22. februára 1987) 
O rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia 

 

Kongregácia pre katolícku výchovu

O ľudskej láske (1.11.1983)
Výchovné smernice - náčrt sexuálnej výchovy

 

Pápežská akadémia pre život

Vyhlásenie ohľadne tzv. "pilulky deň po" (31.10.2010)

 

Pápežská akadémia vied

Summit o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike (8. 2. 2017)

 

Medzinárodná teologická komisia

Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu

 

Dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja

Posolstvo prefekta Dikastéria k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi (26. 6. 2017)

Nová Charta zdravotníckych pracovníkov

Nová Charta zdravotníckych pracovníkov,  vydaná v roku 2017 Pápežskou radou pre pastoráciu v zdravotníctve, je dostupná aj v elektronickej podobe. Stiahnuť si ju môžete TU.

Lexikón ambivalentných a diskutovaných pojmov súvisiacich s rodinným životom a etickými otázkami

Anglickú verziu Lexikónu nájdete na tomto mieste.