Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska

2020
Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19
 
2017
Vyhlásenie KBS k demografickej situácii
 
2015
Stanovisko KBS ku schváleniu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (6. 9. 2015)
 
2014
Reakcia KBS na prijatie návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti
Vyhlásenie KBS o konaní II. národného pochodu za život
 
2013
Pastiersky list na Prvú adventú nedeľu (1. 12. 2013)
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (1. 9. 2013)
Vyhlásenie KBS o rodovej rovnosti (4.7.2013)
Vyhlásenie predsedu KBS k registrácii farmakologických "potratových prípravkov" (11.1.2013)
 
2009
Pastiersky list biskupov Slovenska o bioetických otázkach (15.8.2009)
 
2008
Zásadné pripomienky KBS k Národnému programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (31.3.2008)
 
2007
Vyhlásenie k demografickej situácii na Slovensku (4.7.2007)
Pastiersky list na 25. marca 2007 (Piata pôstna nedeľa)
 
2003
Vyhlásenie KBS k aktuálnej diskusii v otázke interrupcií (18.6.2003)
 
2001
Ekumenické Stanovisko k problému klonovania človeka (27.11.2001)
Pastiersky list k 25. marcu 2001
Pastiersky list k otázke jógy na školách
 
2000 
Ekumenické Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie (13.5.2000)
Stanovisko KBS k Vyhláseniu Pápežskej rady pre rodinu (o pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby)
 
1996
Výzva KBS k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku