Dokumenty súvisiace s bioetikou

USCBC (konferencia biskupov USA) – Doktrinálna nóta o morálnych limitoch technologickej manipulácie s ľudským telom (20. marca 2023)

Pastoračný list Arcibiskupa Oklahoma City, Paul S. Coakley, On the Unity of the Body and Soul: Accompanying Those Experiencing Gender Dysphoria (O jednote tela a duše: sprevádzanie tých, ktorí zažívajú rodovú dysfóriu) (30. apríla 2023)

Mons. Michael F. Burbide – Katechéza o ľudskej osobe a rodovej ideológii (2023)

Biskupská konferencia Škandinávie - Pastiersky list o ľudskej sexualite - slovenský preklad (26. 3. 2023)

Biskupská konferencia USA k očkovacím látkam proti COVIDu-19 (26.11.2020)

Stretnutie vieroučných komisií Európy
Kresťanská antropológia a rodová (gender) teória (14. januára 2015)

Španielska biskupská konferencia
Pravda o láske človeka (2012)
Základné pohľady na manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom rodiny

Manželstvo a homosexuálne partnerstvá
vieroučná nóta kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologne (14. 2. 2010)

Pochopiť ľudskú dôstojnosť
Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti

Konferencia katolíckych biskupov USA
Katolíci a reiki
orientačné usmernenia

Stanovisko KTF UK, TF JU a CMTF UP k eutanazii