Dokumenty pápežov súvisiace s bioetikou

František

Podporovať v spoločnosti empatiu na pomoc osobám so zriedkavými ochoreniami (29. apríla 2016)

 

Ján Pavol II

Sollicitudo rei socialis  (30. decembra 1987)
Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum progressio

Evangelium vitae (25. marca 1995)      Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života

Mulieris dignitatem (15. augusta 1988)
Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy

List ženám (29. júna 1995)

 

Pavol VI

Humanae vitae (25. júla 1968) [hypertextová verzia]                                                                                                                             Encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti

Populorum progressio (26. marca 1967)                                                                                                                                                  Encyklika o rozvoji národov