Dokumenty pápežov súvisiace s bioetikou

Ján Pavol II

Sollicitudo rei socialis  (30. decembra 1987)
Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum progressio

Evangelium vitae (25. marca 1995)                                                                                                                                                       Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života

Mulieris dignitatem (15. augusta 1988)
Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy

List ženám (29. júna 1995)

 

Pavol VI

Humanae vitae (25. júla 1968) [hypertextová verzia]                                                                                                                             Encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti

Populorum progressio (26. marca 1967)                                                                                                                                                  Encyklika o rozvoji národov